Båtførerprøven

Visste du at du kan kjøre en båt på maks 8 meter med maksimum 25 hestekrefter før du er pålagt å ha gyldig båtførerbevis? Mange er ikke klar over dette og undersøkelser viser at mange kjører båt uten å ha gyldig båtførerbevis Dersom man blir stoppet av politiet uten båtførerbevis kan man vente seg et forenklet forelegg. Hovedgrunnen til at du skal ta båtførerbeviset er ikke å unngå å bli bøtelagt, men for at du som båtfører skal være trygg på hvordan man kjører båt trygt og sikkert. Dersom du er født før 1980 er du ikke pålagt å ha båtførerbevis og

selv om mange ikke tar båtførerbeviset er det likevel anbefalt for å heve kunnskapsnivået til de som ferdes på sjøen.

Dersom du er under 16 år kan du kjøre mindre båter uten å noen gang ha vært i nærheten av en båt. Økningen i antall ulykker forbundet med fritidsbåter og unge sjåfører har ført til at mange ønsker enda sterkere krav for båtføreropplæringen.

Forbedret kompetanse er en viktig del av tryggingsarbeidet på sjøen, og det er i alle høyeste grad nødvendig da nordmenn er overrepresentert når det kommer til ulykker som involverer fritidsbåter i utlandet.

Kravet om obligatorisk båtførerbevis ble innført i 2010 av Sjøfartsdirektoratet. Mange har sett på sjøen som et slags friområde når det kommer til lover og regler. Myndighetene jobber mye med å endre dette bildet og det innføres stadig strengere regler i forbindelse med bruk av redningsvest, promillekjøring og generelt kompetansenivå. Antallet kontroller er også å forventet å øke med årene.

Fritidsbåtene har blitt både billigere og raskere, noe som har åpnet båthobbyen for langt flere, men konsekvensene av eventuelle ulykker er også større når båtene går raskere. Innføringen av vannscooter i norske farvann har også gitt flere mulighet til å bruke sjøen som lekeplass, men også dette medfører en stor sikkerhetsrisiko.